Browsed by
Kategorija: Bobrova pot

Velikonočni “čudež” v Blatni Brezovici ?>

Velikonočni “čudež” v Blatni Brezovici

Jezusovo vstajenje je dogodek, ko je Jezus po verovanju kristjanov vstal od mrtvih tretji dan po smrti na križu. V spomin na ta dogodek kristjani praznujejo veliko noč, ki velja za najpomembnejši krščanski praznik. Poleg tega se kristjani vstajenja spominjajo tudi vsak teden pri nedeljski maši – nedelja se imenuje tudi velika noč v malem. Za prve kristjane je bilo Jezusovo vstajenje od mrtvih temelj vere, zato je ta dogodek tudi natančno opisan v Svetem pismu nove zaveze. V evangelijih…

Read More Read More

NOČNI POHOD PO BOBROVI POTI ?>

NOČNI POHOD PO BOBROVI POTI

Je dal nekdo idejo, pa je bilo takoj za akcijo dva ducata Blatnčanov, da o psu ne govorimo. Tako smo se zadnjo zimsko polno luno zbrali ob sedmih zvečer za spremembo pred gasilskim domom v Blatni Brezovici in ne kot običajno ob različnih priložnostih v Športnem parku. Nekateri smo popili požirek antigripina, naredili gasilsko fotografijo in akademskih četrt ure počakali še nekaj zamudnikov. Pri gasilskem domu smo se spustili na Barje po svežih traktorskih kolesnicah. Celotno Bobrovo pot je dan…

Read More Read More

Zimzeleni po Bobrovi poti ?>

Zimzeleni po Bobrovi poti

Tokrat so se v snegu okorg Blatne Brezovice podali večno zeleni Zimzeleni. Vec slik na povezavi Bobrova pot 13.2.2018-Zimzeleni, o vtisih pa še v članku objavljenem na spletni strani Planinskega društva Vrhnika   

Postavljanje Info tabel za Bobrovo pot ?>

Postavljanje Info tabel za Bobrovo pot

Po večmesečnih pripravah besedila, slik, umetniških risb (akademski kipar Jože Lašič), oblikovanja tabel in tisk, smo v soboto, 29, oktobra končno začeli s postavljanjem prvih štirih od skupno 19 informacijskih tabel. Skopali smo luknje in zabetonirali kovinske nosilce. V nedeljo, ko se je beton že dovolj strdil, smo postavili še table. Za začetek smo table (“cerkev sv. Jakoba“, “sv. Jakob in Jakobova pot“, “Kolišče za Mežnarjem” in “Barviti travniki pod Blatno Brezovico“) postavili pri cerkvi sv. Jakoba. S postavljanjem tabel…

Read More Read More

Kmečka arhitekturna dediščina ?>

Kmečka arhitekturna dediščina

Vas ima bogato nepremično (kmečko-arhitekturno) dediščino, vaško središče pa še ohranja srednjeveško parcelacijo in globinsko orientiranost prostorov (ožja fasada proti glavni vaški cesti), žal pa je zaradi številnih prezidav (večja okna, balkoni, bolj položne ali netipične strehe, pozidava lesenega podstrešja) v zadnjih nekaj desetletjih izgubila svojo pristnost. V kulturno dediščino (NKD) so vpisane domačije na št. 32 (delno podkletena podolžna hiša iz XIX. stol.) z bivalnimi in gospodarskimi prostori pod skupno streho (žal je bila enocelična zidana podkletena kašča z…

Read More Read More

Kolišče za mežnarjem, koliščarske obrti ?>

Kolišče za mežnarjem, koliščarske obrti

Za domačijo, ki ji po domače pravijo Mežnija ali Pri mežnarju (po imenu sodeč je domačija seveda pripadala mežnarju (cerkovniku oziroma cerkvenemu oskrbniku) odkrijejo še eno kolišče. Kaj od tega pa ni znanega. Več o koliščih, življenju koliščarjev ter o njihovih obrteh izvemo iz sosednjih naselbin. V treh tisočletjih gradnje kolišča na Barju so se obrti precej spremenile. Če je v najstarejšem obdobju, v mlajši kameni dobi, orodje in orožje iz kamna, na koncu koliščarskega obdobja že vlivajo sekire in…

Read More Read More

Kolišča in drevaki med Blatno Brezovico in Bevkami ?>

Kolišča in drevaki med Blatno Brezovico in Bevkami

Območje med Zrnico in Pekovim grabnom je v bakreni in bronasti dobi dobro obljudeno. 250 metrov severno od mostu čez prekop Zrnica leta 1944 pri širjenju prekopa kakšen meter pod površjem odkrijejo ostanke bakrenodobnega kolišča (med drugim tudi kamnite sekire, jelenje rogovje, lončenino in živalske kosti). Malo naprej, na isti strani ceste, odkrijejo še ostanke kolišča Konec, najmlajšega odkritega kolišča na Barju, ki verjetno zaključuje večtisočletno dobo gradenj kolišč. Med maloštevilnimi najdbami so zanimive predvsem zelo grobe posode, ki spominjajo…

Read More Read More

Kamenodobni tabor in kolišče Njiva ?>

Kamenodobni tabor in kolišče Njiva

Na območju imenovanem Njiva odkrijejo številne sledove iz preteklosti – kremenove odbitke in orodja, odlomke lončenine in ostanke živalskih kosti –, zaradi česar arheologi menijo, da je tu v srednji kameni dobi (9.700 – 5.500 pr. n. št.) lovska postaja, v bakreni in bronasti dobi pa kolišče. Leta 1996 naletijo pri oranju jarka tudi na poševno zabite kole, ki še podprejo tezo o kolišču. Arheologe in paleontologe najdbe kamenodobnih kultur na Barju (prvo odkrijejo leta 1976 na severni strani Vrbičevega…

Read More Read More

Cerkve nad Ljubljanskim barjem ?>

Cerkve nad Ljubljanskim barjem

Z vrha osamelca lahko na vzpetinah nad Ljubljanskim barjem opazujemo skoraj 30 cerkev in vsaka od njih bi lahko o sebi ali svetnikih, ki so jim posvečene, povedala marsikaj zanimivega. Prepoznavna in zanimiva je Cankarjeva bela nevesta na Trojici s skrivnostnim žuborenjem jezera za glavnim oltarjem, obdana z zidcem, na katerem si Cankar »prisluži« šolanje v Ljubljani, cerkev sv. Miklavža, zaščitnika čolnarjev na Kurenu, spreobrnjenega sv. Pavla s Hriba, ki se hodi nekdaj ženit k zavetnici kmetov sv. Marjeti v…

Read More Read More