Browsed by
Kategorija: Bobrova pot

Vaška sakralna dediščina ?>

Vaška sakralna dediščina

Med krajevne zanimivosti v vasi uvrščamo, poleg cerkve sv. Jakoba seveda, tudi drugo sakralno dediščino –  kapelico v vaškem središču, tri razpela in malo kapelico med kozolci na vrhu osamelca. Kapelica Matere božje je odprtega tipa s kamnitimi stebri in poudarjeno atiko. Nad oltarnim delom je streha poudarjena s stebričem. Freske s podobama sv. Roka in sv. Florijana prispeva znani cerkveni slikar Simon Ogrin (1851–1930) iz Vrhnike (obnovil slikar Tomaž Perko). V notranjosti je v zaprti oltarni niši Marijin kip….

Read More Read More

Natura 2000 in živalstvo Ljubljanskega barja ?>

Natura 2000 in živalstvo Ljubljanskega barja

Natura 2000 je namenjen ohranjanju območij mednarodno pomembnih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov. V Naturo 2000 je vključeno celotno Ljubljansko barje, tako tudi večina zemljišč pod Blatno Brezovico. Med zaščitene vrste ptic uvrščamo bičjo trstnico, kobiličarja, kosca (je v svetovnem merilu ogrožena vrsta), kvakača, močvirskega rjavega in pepelastega lunja, pisano penico, poljskega škrjanca, prepelico, pribo s prepoznavnim čopkom, rakarja, rdečenogo postovko, repaljščico, rjavo in veliko belo čapljo, rjavega srakoperja, sloko, sršenarja, veliko uharico, velikega skovika, velikega strnada,…

Read More Read More

Gasilstvo v Blatni Brezovici ?>

Gasilstvo v Blatni Brezovici

Med domačijama Zalaznikovih in Grabenškovih, naj bi na Jakobovo nedeljo leta 1872 Grabenškova otroka med obema domačijama zakurita ogenj, da bi pekla hruške, veter pa ogenj prenese na slamnato streho Zalaznikove hiše, v kateri po porodu ležita mati Marija in hčerka Ana. Obe naj bi iz goreče hiše rešil vrhniški gasilec, ki je takrat v bližini, bodisi na obisku pri sorodnikih ali pa na poti k žegnanjski maši v cerkvi Sv. Jakoba. Vrhniški gasilci kasneje pomagajo tudi pri razčiščevanju pogorišča…

Read More Read More

Barviti travniki pod Blatno Brezovico ?>

Barviti travniki pod Blatno Brezovico

Rastlinstvo Ljubljanskega barja lahko razdelimo v vsaj pet značilnih skupin, v rastlinstvo mokrotnih travnikov, rastlinstvo ob osuševalnih kanalih in potokih, rastlinstvo visokega barja, rastlinstvo zaraščenega barja ter na rastlinstvo ob stiku Barja s trdinskim svetom obrobja in osamelcev. Ko zgodaj spomladi odteče voda z barjanskih travnikov, se iz poležanih trav najprej požene močvirski tulipan, do prve košnje pa mokrotne travnike barvito okrasijo še druge cvetlice – rožnate kukavičje lučce (cvetovi sestavljajo rahlo socvetje, venčni listi pa so svetlo rožnate barve in so močno nacepljeni…

Read More Read More

Poti okrog Blatne Brezovice ?>

Poti okrog Blatne Brezovice

V okolici Blatne Brezovice ali čez samo vas je speljanih že nekaj kolesarskih in sprehajalnih poti, nekaj pa jih je v načrtu v obdobju med letoma 2017 in 2022. Poleg Bobrove učne poti se lahko sprehodimo po slovenskem odseku Jakobove romarske poti ali po sosedski Bevški učni poti, ali pa se s kolesi zapeljemo po medobčinski (lokalni) kolesarski poti L034. OBSTOJEČE POTI: B. Bobrova pot J. Jakobova romarska pot U. Učna pot Bevke L. Kolesarska pot L034.  Kolesarska pot L034 je sicer…

Read More Read More

Ljubljanski barje ?>

Ljubljanski barje

Ljubljansko barje leži v barski kotlini, ki nastane s tektonskim pogrezanjem obsežnega območja Ljubljanske kotline, ki se ji v zadnji fazi, na prehodu pliocena v pleistocen pred dvema milijonoma let, priključita Ljubljansko polje in Ljubljansko barje. Ljubljanska kotlina v širšem smislu obsega celotni ugreznjeni del od Ljubljane do Jesenic, v ožjem smislu pa Ljubljansko polje in Ljubljansko barje. Širša kotlina je starejšega nastanka, svojo zasnovo dobi pred približno tridesetimi milijoni leti. Proces ugrezanja še danes ni končan. Barje prepredajo številni prelomi,…

Read More Read More

Bobrova pot ?>

Bobrova pot

Kolesarska in sprehajalna Bobrova pot nas vodi po obrobju barjanskega osamelca Blatna Brezovica, ki se v najvišji točki nad Barjem dviguje komaj 35 metrov. Pot je speljana mimo večina vaških zanimivosti, od cerkve sv. Jakoba (mimo cerkve in naprej čez vas je speljana tudi slovenska Jakobova pot), ki so jo bistriški menihi želeli zgraditi na vrhu hriba, pa so domačini gradbeni material vedno znosili nazaj na Barje, vaške kapelice s poslikavami poznanega cerkvenega slikarja Simona Ogrina, do poslopja nekdanje Ljudske šole…

Read More Read More