Prevzem novega vozila ?>

Prevzem novega vozila

V soboto, 15. junija 2019, je bil velik praznik za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Blatna Brezovica – uradni prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila, vinsko-rdečega Citroena Jumperja. Veselega dogodka so se udeležili številni tovariši okoliških prostovoljnih gasilskih društev, tudi iz sosednjega hrvaškega Prezida. Na odru so se zvrstili številni govorniki, kot prvi predsednik PGD Blatna Brezovica tovariš Rajko Pirc, za njim pa poveljnik GZV Vrhnika Benjamin Svenšek, predsednik GZV Vrhnika Vinko Keršmanc, član upravnega Odbora GZS in regijski poveljnik Notranjske Marko Gorše ter poveljnik CZ Vrhnika Peter Rodič. Ob tej priložnosti je v imenu krajevne skupnosti Blatna Brezovica predsednik Branko Skubic zaslužnima za razvoj gasilstva in krajevne skupnosti Blatna Brezovica, tovarišema Rajku Pircu in Vinku Keršmancu, izročil skromno priznanje- Ob koncu slovesnosti je vrhniški župnik prečastiti Mohor Rihtaršič še blagoslovil slavljenca.

VEČ FOTOGRAFIJ (Andrej Nagode)

Pihalni orkester Vrhnika
Izvidnica
Prihod praporščakov in gasilcev
Gostje
Podpis listine o pobratenju
Govorci
Blagoslov gasilskega vozila
Gasilska vozila
Utrinki
Mladi godbeniki so se začeli pripravljati in ogrevati že pol ure pred dogodkom
Mladi godbeniki Pihalnega orkestra Vrhnika pod taktirko g. Strižnika so se začeli pripravljati in ogrevati že pol ure pred dogodkom

Slika_03

Lepotec čaka na blagoslov!

Zbirati so se začeli tovariši iz sosednjih prostovoljnih gasilskih društev, predsedniki društev, gostje in krajani v narodnih nošah ali “samo” v civilnih oblačilih.

Slika_04 Slika_05 Slika_06 Slika_07

Na kočiji s pripeto prvo, obnovljeno in delujočo gasilsko brizgalno se je pripeljal vodja konjenice Milan Debevc in povprašal predsednika PGD Rajka Pirca, če so gostje zbrani in je vse pripravljeno, da se lahko začne s slavnostnim prihodom praporščakov in gasilcev.

Slika_08 Slika_09 Slika_10 Slika_11

Slika_31 Slika_32

Slika_12

Povorko je s slovensko in evropsko himno pričakal Pihalni orkester Vrhnika, praporščaki in gasilci pa so se poravnali na za to pripravljenim prostoru pred slavnostno tribuno

Slika_13 Slika_14 Slika_15

Prireditev je odprl predsednik PGD Blatna Brezovica tovariš Rajko Pirc, pozdravil domače gasilce, gasilce iz sosednjih krajevnih skupnosti, PGD Prezid iz sosednje Hrvaške z gostoma predsednikom Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva Slavkom Žagarjem in Zoranom Ožboltom ter domačine in druge goste, nato pa nadaljeval s slavnostnim govorom:

Slika_16a

Spoštovani tovariši, dragi gostje,

veseli me, da se ne srečujemo samo pri gašenju požarov in odpravi vremenskih ujm, ampak tudi ob bolj veselih dogodkih, kot so prenova gasilskega doma, nakup avtomobila-cisterne, gasilskega kombija ali zgolj na gasilskih veselicah, čeprav je teh bolj veselih dogodkov vedno premalo. Eden od teh veselih je vsekakor tudi današnji.

Čeprav se družba zaveda pomena prostovoljnega gasilstva dobivam občutek, da je država vse bolj skopušna po eni strani in bolj stroga po drugi. Nekdaj so bile gasilske veselice pomemben vir opremljanja gasilcev, danes so ta sredstva vse bolj skromna.

Že pred praznovanjem petindevetdesetega leta prostovoljnega gasilstva v Blatni Brezovici smo v PGD določili nekaj ključnih nalog, ki jih moramo postoriti pred praznovanjem stote obletnice. Že precej pred rokom smo ob prizadevanju vseh gasilcev, še posebej pa vodstva, realizirali večino zadanih nalog – energetsko sanacijo gasilskega doma z zamenjavo oken, zamenjavo garažnih vrat z ročnim odpiranjem za nova z daljinskim odpiranjem in na novo asfaltirali dvorišče pred domom.

Ob pripravah na 100-letnico PGD pa smo vse podredili osnovnemu cilju, nakupu novega gasilskega vozila za prevoz gasilcev.

Gasilsko vozilo Peugeot je bilo staro sedemnajst let in je kljub skrbnemu vzdrževanju počasi izpuščal dušo, da pa bi jo spustil pri kakšni intervenciji, bi lahko bile posledice neprimerno večje od samega stroška novega kombija. Ker skrbno skrbimo za podmladek, saj brez njega ni prihodnosti društva, je vozilo namenjeno tudi prevozu na gasilska tekmovanja, na katerih mladina dosega vrhunske rezultate ali za prevoze na preverjanja usposobljenosti gasilcev.

Skrbno smo zbirali sredstva, pa naj je šlo za prihodek z veselic bodisi za donatorska sredstva, zavestno smo se odrekli celo bolj slavnostnemu praznovanju 95-letnice društva in slavni dogodek pripravili v bolj »družinski«, tovariški družbi prostovoljnih gasilcev in največjih podpornikov. Uspelo nam je zbrati predpisan delež lastnih sredstev, sem smo primaknili še nekaj evrov, ki smo jih dobili od prodaje starega kombija, preostanek pa je primaknila Občinska gasilska zveza. Ob tem se moramo zahvaliti razumevanju Zveze, predvsem njenemu predsedniku Vinku Keršmancu, da so se zavedali pomena gasilskega vozila za PGD Blatna Brezovica.

Danes smo se tako zbrali za nas zelo pomembnem dogodku, da novo vozilo Citroen Jumper uradno predamo v uporabo.

Slika_17a Slika_18a Slika_19a Slika_20a

Po pozdravnem govoru predsednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prezid tovariša Slavka Žagarja sta Slavko Žagar in Rajko Pirc podpisala listino o pobratenju obeh prostovoljnih gasilskih društev.

Po tem prvem svečanem dogodku je v imenu krajevne skupnosti Blatna Brezovica predsednik Branko Skubice zaslužnima za razvoj gasilstva in krajevne skupnosti Blatna Brezovica, tovarišema Rajku Pircu in Vinku Keršmancu, izročil skromno priznanje, za tem pa so udeležence slovesnosti pozdravili poveljnik Gasilske zveze Vrhnika Benjamin Svenšek, predsednik Gasilske zveze Vrhnika Vinko Keršmanc, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in regijski poveljnik Notranjske Marko Gorše ter poveljnik Civilne zaščite Vrhnika Peter Rodič,

Slika_23a Slika_22a Slika_21a

Ob koncu prireditve je župnik vrhniškega župnišča Mohor Rihtaršič daroval krajšo mašo in blagoslovil novo gasilsko vozilo.

Slika_24a Slika_25a

Prireditev sta zaključila sprevod skoraj dvajsetih gasilskih vozil in povabilo tovariša Rajka Pirca vsem prisotnim na divjačinski golaž v Športni park Blatna Brezovica, kjer je hrani in pijači družbo delal še nekdanji sokrajan en-mož-orkester Fredi.

Zapisal: Milan Selan

Comments are closed.