LETNI ZBOR ČLANOV PVDS LJUBLJANA, ODBORA VRHNIKA–LOGATEC ?>

LETNI ZBOR ČLANOV PVDS LJUBLJANA, ODBORA VRHNIKA–LOGATEC

Od leve proti desni: Ivan Škulj, dr. Tomo Čas, Zdravko Godnjavec, mag. Darko Repenšek in Rajko Pirc (foto: Martin Šalehar)
Od leve proti desni: Ivan Škulj, dr. Tomo Čas, Zdravko Godnjavec, mag. Darko Repenšek in Rajko Pirc (foto: Martin Šalehar)

Letošnji letni zbor članov PVD Sever Ljubljana, odbora Vrhnika–Logatec je bil v petek, dne 30. junija 2023 ob 16. uri v Športnem parku Blatna Brezovica. Zbora se je udeležilo 62 članov, nekateri tudi z ženami, tako da je bilo skupaj prisotnih 76 oseb. Poleg članov odbora so se kot gostje udeležili predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas, predsednik PVDS Ljubljana mag. Darko Repenšek, predsednik ZB za vrednote NOB Vrhnika Miran Štupica ter predsednik in sekretar OZVVS Vrhnika Borovnica Jože Zorman in Jože Molk. Letni zbor je bil kot že nekaj let deljen v uradni in družabni del.

V uradnem delu zbora članov je podpredsednik PVD Sever Ljubljana in član odbora Vrhnika–Logatec Ivan Škulj pozdravil vse prisotne, predstavil dnevni red tega zbora in aktivnosti v letošnjem letu kakor tudi naloge, ki člane odbora še čakajo v letu 2023. Poudaril je, da smo med aktivnejšimi odbori, da se redno udeležujemo velikega števila dogodkov društva, je pa udeležba nekoliko skromna in da bo treba več postoriti na množičnosti.

Za dolgoletno in uspešno vodenje odbora in njegovo požrtvovalno delo, se je odbor Zdravku Godnjavcu zahvalil s skromnim darilom (foto: Martin Šalehar)
Za dolgoletno in uspešno vodenje odbora in njegovo požrtvovalno delo, se je odbor Zdravku Godnjavcu zahvalil s skromnim darilom (foto: Martin Šalehar)

V drugem osrednjem delu zbora je predsednik PVD Sever Ljubljana Repenšek predstavil aktivnosti društva po odstopu Zdravka Godnjavca z mesta predsednika odbora. Izpeljani so bili vsi formalni postopki v skladu s statutom za transparentno in demokratično imenovanje novega predsednika. Kot kandidat za predsednika je bil predstavljen Rajko Pirc, ki je bil nato z javnim glasovanjem soglasno izvoljen. Naš sokrajan je že na začetku obljubil, da bomo nadaljevali s tradicijo druženja v Športnem parku Blatna Brezovica.

Ivan Škulj, podpredsednik PVDS Ljubljana

Comments are closed.