Natura 2000 in živalstvo Ljubljanskega barja ?>

Natura 2000 in živalstvo Ljubljanskega barja

FazanNatura 2000 je namenjen ohranjanju območij mednarodno pomembnih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov. V Naturo 2000 je vključeno celotno Ljubljansko barje, tako tudi večina zemljišč pod Blatno Brezovico. Med zaščitene vrste ptic uvrščamo bičjo trstnico, kobiličarja, kosca (je v svetovnem merilu ogrožena vrsta), kvakača, močvirskega rjavega in pepelastega lunja, pisano penico, poljskega škrjanca, prepelico, pribo s prepoznavnim čopkom, rakarja, rdečenogo postovko, repaljščico, rjavo in veliko belo čapljo, rjavega srakoperja, sloko, sršenarja, veliko uharico, velikega skovika, velikega strnada, velikega škurha (na Barju je njegovo edino redno gnezdišče v Sloveniji) s prepoznavnim rahlo zakrivljenim dolgim kljunom, zlato prosenko in žerjava.

KozicaNa širšem območju Ljubljanskega barja živi okoli 45 vrst sesalcev, med najbolj ogroženimi pa je vidra, ki jo je mogoče občasno zaslediti ob Ljubljanici. Zaščitena sta tudi mali podkovnjak in navadni netopir, med plazilci močvirska sklednica, med dvoživkami človeška ribica, hribski urh in veliki pupek, med raki navadni koščak, med školjkami navadni škržek, ribami blistavec, kapelj, nežica, pezdirek, platnica, pohra, potočni piškur, sulec in činklja, med hrošči puščavnik, med polžki pa drobni svitek in ozki vretenec. Zaradi prezgodnje košnje sta še posebej ogrožena kosec in prepelica, pa tudi številni metulji in kačji pastirji.

LisicaSeveda je na Barju precej bolj živahno, pogosto naletimo na srnjad, divje zajce, tudi kanje, odkar so zaščitene, so se namnožile in nas opazujejo visoko iz zraka, pa na črnobele štorklje, kavke, vrane, kose, lastovke, sinice, škorce, vrabce in na druge običajne ptiče.

fotografije: Elo Mihevc

Comments are closed.