Kmečka arhitekturna dediščina ?>

Kmečka arhitekturna dediščina

BB_48_SvinjskaKuhinjaVas ima bogato nepremično (kmečko-arhitekturno) dediščino, vaško središče pa še ohranja srednjeveško parcelacijo in globinsko orientiranost prostorov (ožja fasada proti glavni vaški cesti), žal pa je zaradi številnih prezidav (večja okna, balkoni, bolj položne ali netipične strehe, pozidava lesenega podstrešja) v zadnjih nekaj desetletjih izgubila svojo pristnost.

V kulturno dediščino (NKD) so vpisane domačije na št. 32 (delno podkletena podolžna hiša iz XIX. stol.) z bivalnimi in gospodarskimi prostori pod skupno streho (žal je bila enocelična zidana podkletena kašča z letnicama 1834 in 1870 pred kratkim podrta, vidni pa so še temelji), št. 7 (vbrežna, vrhkletna hiša s podaljšanim napuščem (zasnova XIX. stol.), št. 11 (nadstropna hiša (1855) in hlev) – pred izgradnjo šole tu poteka tudi šolski pouk – in št. 16 (pritlična hiša z zatrepom nad vhodom (1866), hlev s senikom z značilno opečno dekorativno mrežo in lesenim zatrepom v dveh vodoravnih nivojih) ter nekdanja osnovna šola, enonadstropna stavba z dvoriščnim tlorisnim zamikom in neoklasicistično oblikovano fasado iz začetka XX. stol.

0_08

Zanimive (a niso vpisane na seznam NKD) so tudi avtentične domačije s kamnitim pritličjem, večinoma iz sredine XVIII. stol, z lesenimi portali in v celoti lesenimi podstrešji, leseni in zidani svinjaki, skednji z značilnimi opečnatimi prezračevalnimi odprtinami ter  svinjske kuhinje in kašče. Na začetku in koncu vasi pa nas pozdravita dve obnovljeni štirni (1937, 1939).

Osnovna-solaSkednjiDomacija1

Comments are closed.