3.2. HOSTEL ?>

3.2. HOSTEL

Stranski_pogled
Osnovna dejavnost hostla bo seveda oddajanje postelj. Potenciali uporabniki bodo enodnevni gosti, bodisi romarji na popularni primorski veji Jakobove poti proti Trstu, ki poteka mimo cerkve sv. Jakoba v Blatni Brezovici bodisi kolesarji na medkrajevni kolesarski poti L034, ki poteka skozi vas ali na evropski kolesarski poti EV9 Baltik–Jadran oziroma Gdansk–Pula v neposredni bližini (Sinja Gorica). Kdo vse bodo uporabniki bo seveda odvisno poslovne strategije najemnika in večinskega investitorja v javno-zasebnem partnerstvu.
Potencialno število postelj (15) omogoča prenočevanje večjih skupin, ki bi želeli nekaj dni preživeti v zelenem okolju in raziskovati Barje, okoliške hribe ali bogato vrhniško zgodovino. Hostel ni in praviloma ne bo namenjen celoletnemu ali sezonskemu t.i. delavskemu najemu. Vsekakor bo v interesu najemnika hostla, da obiskovalce zadrži več dni in jim pripravi zanimivo izkušnjo. Pomoč pri pripravi programa aktivnosti (pohodi, kolesarski izleti po Lokalni kolesarski mreži po Vrhniškem, ogledi vrhniških turističnih zanimivosti in turističnih tematskih poti (Claustra, Cankarjeva mladost, izviri Ljubljanice), kulinarično-vinski potep, raziskovanje barjanske flore in favne s predstavitvijo zdravilnih zelišč – možnosti je vsekakor veliko, recimo Po bobrovi poti, Po bevški učni poti, s kočijo ali lojtrskim vozom po Barju (v pripravi), ogled TMS itd.) bosta nudila nosilca Odbora Center za šport in rekreacijo ter za turizem in kulturo.
Od krajevnih pridelovalcev EKO/BIO in sonaravno pridelane hrane pričakujemo, da bodo (po dogovoru z najemnikom hostla) obiskovalcem znali ponuditi ekološko pridelane vrtnine, sadje, različne marmelade in med, domače suhomesnate proizvode, jajca in mleko, zelišča in zeliščne čaje, žganje in domače grenčice, itd.
V sklopu hostla bo KS omogočila brezžični internet, v dogovoru z Zavodom Ivan Cankar  pa uredila polnilnico za e-kolesa in Blatno Brezovico vključila v projekt Biciklanc za izposojo (električnih) koles. V dogovoru z najemnikom dnevnega bara Žrebiček bi omogočili catering hrane (večerje) in po predhodnem dogovoru z domačini, tudi tematske večerje domačinih, obiskovalce vodili s kolesom ali peš po Barju, Bobrovi poti in širše, omogočili športno udejstvovanje gostov, organizirali piknike na splavu s krajšo vožnjo po Ljubljanici itd., za goste v hostlu pa bomo v VGO organizirali tudi splošna in potopisna predavanja (npr. predstavitve Blatne Brezovice, Barja, Vrhnike, flore in favne, Slovenije, itd.).

Civilna zaščita

Ob naravnih in drugih katastrofah, s katerimi se bomo zaradi vremena vse večkrat srečevali, KS Blatna Brezovica (in tudi širše) nima primernega objekta za kratkoročno (premostitveno) bivanje v ujmah, požarih ali kako drugače prizadetih krajanov, ki jim začasno bivanje doma ali pri sorodnikih ni omogočeno. Ta del bi v dogovoru s KS in najemnikom hostla vodila ustrezna občinska služba za civilno zaščito.

Minimalna donosnost hostla

Predvidevamo, da bi brez pretiranih stroškov oglaševanja, samo z objavo in predstavitvijo na spletnih straneh Blatne Brezovice, VisitVrhnika in Jakobova pot dosegli letno povprečno 25% zasedenost postelj oziroma 4 postelje na noč. Glede na pričakovane uporabnike bomo posteljo ocenili na 20,00 € na noč. Teoretično bi se od oddajanja postelj letno nabralo recimo kakšnih 18.520,00 €, z malo boljšo promocijo pa še posteljo ali dve oziroma od 7.300,00 do 14.600,00 €. Ob upoštevanju vgradnje sončne elektrarne in toplotne črpalke, letno stroški, brez čiščenja prostorov in najemnine, ne bi smeli presegali 1.500,00 € (komunala, elektrika, ogrevanje, topla voda). Dodana vrednost je hkratni najem dnevnega bara Žrebiček.
Comments are closed.