PROJEKTI ?>

PROJEKTI

Na teh straneh vas bomo seznanjali z glavnimi projekti Krajevne skupnosti Blatna Brezovica, kakšni so načrti, kaj je pri vsakem projektu že opravljenega, kaj nas še čaka, o vlogi krajanov, o težavah pri realizaciji in še o čem.

Krajane Blatne Brezovice zanima:

Vzdrževanje kolovozov:

KS Blatna Brezovica je najbolj barjanska krajevna skupnost Občine Vrhnika in posledično z največ  (barjanskimi) kolovozi v v občini. Kolovozi so v javnem dobru ozirom v  občinski lasti, vzdrževanje pa pade na krajevno skupnost. Menimo, da bi bilo treba za kakovostnejše vzdrževanje kolovozov krajevni skupnosti za vzdrževanje nameniti več sredstev. Kakšno je vaše stališče oziroma kako vidite rešitev tega problema?

Čiščenje odvodnih kanalov:

Že več let se odvodni kanali na Barju ne čistijo več, posledično se po vsakem dežju, od jeseni do pomladi, nabira voda, travniki in kolovozi pa ostajajo poplavljeni po več mesecev. Vzrok temi naj bi bil republiški prepis, ki čiščenje odvodnih kanalov celo prepoveduje. Krajani zahtevamo, da se problematika čiščenja presežnih voda na Barju reši! odpravi.  Kakšno je vaše stališče oziroma kako vidite rešitev tega problema

Obseg poplavne ga območja:

Obseg poplavnega območja okrog blatniškega osamelca je marsikje zarisano nerazumno blizu naselja, posledično pa preprečuje tudi morebitno  načrtovano gradnjo stanovanjskih pa tudi mnoge druge načrte.  Poplavno območje je treba skrčiti, da bo v smiselnemu obsegu. Kako vidite rešitev tega problema oziroma kakšno pomoč bo nudila občina?

Sofinanciranje objektov za ranljive skupine vaščanov:

KS Blatna Brezovica si že vrsto let prizadeva da se v podstrešju objekta KS (gre za BB12) uredi večnamenski prostor za ranljive skupine krajanov (predšolski in šolski otroci ter starejši krajanj) s hostlom pa je bila že zagotovitev sredstev do pridobitve gradbenega dovoljena cela muka. Ali boste v občini razmišljali o (so)financiranju večnamenskih objektov tudi v naseljih izven samega mesta Vrhnike?

Vodovod (pritisk na vrhu hriba, naj bi bil slab:

(razmislek o vodnem zajetju z razglednim stolpom):

Backup električnega voda s smeri Sinja Gorica:

Prenova ceste skozi BB, nadaljevanje projekta:

Osvetlitev ceste Sinja Gorica – BB:

po sedanjem projektu prenove ceste je ni. Gre za postavitev okvirno sedem obcestnih svetilk?