Hostel z večnamenskim prostorom ?>

Hostel z večnamenskim prostorom

PROJEKT

REALIZIRANO

  • gradbeno dovoljenje št. 351-209/2022-16 (221) pridobljeno 31. 1. 2023.  >>> GD

V TEKU

  • priprava gradiva za oddajo hostla v najem,
  • priprava gradiva za prijave na razpise za nepovratna sredstva (evropska in državna),
  • kontaktiranje  strokovnjakov za nepovratna sredstva in projekte v javno-zasebnem partnerstvu,
  • podpisi dogovorov o sodelovanju društev in zavodov (pismo o nameri potrebni za javne razpise).

PRIHODNJE AKTIVNOSTI

  • objava razpisa in (osebno) iskanje potencialnih najemnikov/investitorje,
  • prijavljanje na razpise za nepovratna sredstva.