Hostel z večnamenskim prostorom ?>

Hostel z večnamenskim prostorom

PROJEKT

REALIZIRANO

V TEKU

  • razpis za oddajo hostla v najem,
  • priprava gradiva za prijave na razpise za nepovratna sredstva (evropska in državna),
  • kontaktiranje  strokovnjakov za nepovratna sredstva in projekte v javno-zasebnem partnerstvu,
  • podpisi dogovorov o sodelovanju društev in zavodov (pismo o nameri potrebni za javne razpise).

PRIHODNJE AKTIVNOSTI

  • objava razpisa in (osebno) iskanje potencialnih najemnikov/investitorje,
  • prijavljanje na razpise za nepovratna sredstva.