102. občni zbor PGD Blatna Brezovica ?>

102. občni zbor PGD Blatna Brezovica

xxxxx
Predsednik PGD Rajko Pirc

Po soglasni potrditvi predlaganega dnevnega reda, je predsednik Rajko Pirc pozdravil navzoče, še posebej predsednika regijskega sveta Notranjske regije in člana GZ Slovenije tov. Franja Bukovca, predsednico GZ Vrhnika Andrejo Lenarčič, podpoveljnika GZ Pavleta Remškarja, častnega predsednika GZ Vrhnika Vinka Keršmanca, poveljnika CZ Vrhnika dr. Petra Rodiča, poveljnika CZ Borovnica Ivana Škulja, predstavnika pobratenega Vatrogasnega društva Prezid predsednika Slavka Žagarja in predsednika Vatrogasne zajednice grada Čabra Zorana Ožbolta ter vse predstavnike sosednjih gasilskih društev in vse vaščane in gasilce Blatne Brezovice.

Po izvolitvi delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik Dejan Jeraj, pomočnika Peter Križ inŽan Tominec) in minuti molka za preminule člane v preteklem letu so se prebrala poročila, predsednik društva je podal poročilo o delu v preteklem letu in poudaril nekaj glavnih dosežkov kot uspešno zaključen projekt urejanja dvorišča gasilskega doma, gradnja kamnite škarpe in postavitev zaporne rampe, ureditev parcelacije zemljišča in nakup zemljišča za izgradnjo parkirišča, organizacijo uspešne dvodnevne veselice Marostarska noč ter aktivno udeležbo na prireditvah sosednjih društev, za njim je o aktivnostih gasilcev v preteklem letu podal poveljnik Simon Jeraj (dimniški požar, pregled orodja in opreme v GD in popis osebne zaščitne opreme za enega od naših članov, neurje, ki je odkrilo dve streh in podrlo nekaj dreves:, pomoč gasilcev pri odstranjevanju posledic vodne ujme v Škofji Loki, Radovljici in Begunjah na Gorenjskem, v Braslovčah in na Koroške, ter za tem čiščenje vozil in opreme ter kleparsko in ličarsko popravilo vozila, zavarovali kraj manjšega zemeljskega plazu, ki je zdrsnil na cesto v Blatni Brezovici in po odstranitvi s cerado prekrili brežino, prevzem novega elektro agregata, udeležba na občinski vaji Vrhnika, izvedba dneva odprtih vrat med drugim s prikazom prve pomoči, oživljanja (TPO in defibrilator), ogledom in preizkusom orodja in opreme. Poročila so podali tudi blagajničarka, predstavnik mladine Nejc Herauer (udeležba na tekmovanju v gasilski orientaciji GZ Vrhnika v Ligojni, v gasilskem domu organizirali dan odprtih vrat, v kratkem bodo organizirali druženje mladine v gasilskem domu, v maju bo v okviru gasilske mladine v Blatni Brezovici potekalo občinsko tekmovanje v orientaciji, prav tako pa bo organizirano druženje mladih ter organizacija izletov mladine) in predsednika starejših gasilcev (prebrala Bernarda Hozjan). 

Andreja Lenarčič, predsednica GZ Vrhnika / delovno predsedstvo (predsednik Dejan Jeraj, pomočnika Peter Križ in Žan Tominec)) in Milena Nagode, blagajničarka PGD

Po poročilu predsednika nadzornega odbora Franci Gostiša in ugotovitvi verifikacijske komisije, da je zbor sklepčen, smo prešli na razpravo in potrditev poročil, še prej pa so svoje pozdrave in želje zboru »predali« predsednik regijskega sveta Notranjske regije in član GZ Slovenije tov. Franjo Bukovec, predsednica GZ Vrhnika Andreja Lenarčič, podpoveljnik Poveljstvo GZ Vrhnika Pavle Remškar, dr. Rodič iz Civilne zaščite Vrhnika, predstavnik VGD Prezid, v nadaljevanju pa so zbor pozdravili predstavniki posameznih okoliških gasilskih društev, po koncu pozdravnih govorov pa so bila poročila za leto 2023 soglasno sprejeta.

Program dela za leto 2024 je predstavil predsednik Rajko Pirc:

  • Organizacija in izvedba veselice Marostarska noč v Športnem parku Blatna Brezovica, ki bo s skupino Mambo Kings 17.5. in ansamblom Saša Avsenika 18.5.2024;
Avsenik_MamboKings
Zabava zagotovljena, ansambla in šotor potrjeni
  • Dokončanje postopka za odkup zemljišča;
  • odzvali se bomo na vsa vabila sosednjih društev;
  • sodelovanje z GZ Vrhnika;
  • skrbeli bomo za izobraževanje naših gasilcev;
  • skrbeli bomo za gasilski dom in
  • nadaljevali z zbiranjem denarja za gasilsko vozilo in urejanje gasilskega doma.

Tudi program dela je bil sprejet soglasno.

Sl7
Udeleženci zbora

V zadnji točki pred točk Razno, pri kateri so za popestritev občnega zbora s svojim nastopom poskrbeli kurenti s Ptuja, sta bila ta občni zbor GZ Vrhnika potrjena delegata Rajko Pirc in Varšek Vlado.

(po zapisniku Slavi Jevšek povzel Milan Selan)

Kurenti s Ptuja so popestrili Zbor
Kurenti s Ptuja so popestrili Zbor
Comments are closed.