4.2. NOSILEC PROJEKTA, GLAVNI INVESTITOR IN SOIVNESTITORJI ?>

4.2. NOSILEC PROJEKTA, GLAVNI INVESTITOR IN SOIVNESTITORJI

Nosilec projekta je KS Blatna Brezovica, ne pa tudi glavni investitor. Če računamo, da se projekt po izboru najemnika večnamenskega prostora in glavnega investitorja v javno-zasebnem partnerstvu (JZP) dokonča v poldrugem letu, lahko KS prispeva do 10.000,00 € v denarju, dodatno pa lahko k nižji vrednosti projekta prispeva s prostovoljnim delom krajanov, predvsem prostovoljnih društev v projektu vključeni kot partnerji, predvsem Športno, turistično-kulturno (ga je treba še ustanoviti) in prostovoljno gasilsko društvo ter z donacijami krajanov v materialu (predvsem les).
Potrebna sredstva bomo iskali pri strateškem partnerju (glavnem investitorju), dodatna sredstva pa na razpisih za nepovratna sredstva na medkrajevnih (npr. LAS Barje), državnih (recimo na MGRT – Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport) in evropskih javnih razpisih. Prenova strehe s toplotno izolacijo, vgradnja novih oken in uporaba obnovljivih virov za ogrevanje ustrezajo (oziroma bi morali) ustrezati udi zahtevam EKO sklada.
Svet KS bo za projekt iz med sebe in zunanjimi strokovnjaki imenoval poseben odbor, ki se bo ukvarjal s pridobivanjem finančnih sredstev in skrbel nad realizacijo projekta (več >>> (še dopisati)).
Comments are closed.