SONČNA ELEKTRARNA ?>

SONČNA ELEKTRARNA

Za sončno elektrarno je primeren naklon strehe je med 20 in 40º, orientiranost pa jug (180º). Streha našega objekta je orientirana na jugo-zahod (270º), naklon frčade (9,8×4,4, 43,1 m2) bo 23º, naklon preostale strehe (22,3x 5,9, zmanjšano za frčado 88,5 m2) pa 40º. Verjetno se lahko na streho umesti panelov vsaj za kakšnih 15 KW, kar pa bo za hostel in večnamenski prostor več kot dovolj, moč pa se načrtuje tudi za dnevni bar, če ga prevzame najemnik hostla.
Povzeto po članku:  Sončna elektrarna – 11 kW, cena, subvencije, 2023

Kakšna je cena sončne elektrarne?

Sončna elektrarna je za gospodinjstva še vedno ena bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je odvisna od več dejavnikov:

  • Moči sončne elektrarne
  • Lokacije sončne elektrarne
  • Kakovosti izbranih komponent
Pred odločitvijo za investicijo v sončno elektrarno je potrebno preveriti letno porabo električne energije v kilovatnih urah (kWh) za nazaj. S pomočjo te informacije lahko izračunamo potrebno velikost in moč sončne elektrarne. Povprečna letna poraba električne energije v stanovanjski hiši brez ogrevanja, je okrog 6.000 kWh. Regulirana cena elektrike, skupaj z vsemi dajatvami, stane v Sloveniji 0,17 EUR/kWh, kaj pomeni 1.080 EUR letnega stroška za elektriko. Ker pa se v zadnjih letih v Sloveniji vse več ljudi odloča za ogrevanje s toplotnimi črpalkami, je poraba električne energije pri teh gospodinjstvih višja. Če h gospodinjski porabi elektrike prištejemo še 5000 kWh porabe za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, pridemo do letnega porabe 11.000 kWh, kar v denarju znese 1.980 EUR. Za tak primer je priporočena moč sončne elektrarne vsaj 11 kWh, kar je po statističnih podatkih tudi povprečna moč inštaliranih sončnh elektrarn v Sloveniji. Takšna sončna elektrarna letno pridela preko 12.000 kWh električne energije.
Cena 11 kW sončne elektrarne elektrarne, z montažo na ključ, je v prvi polovici leta 2023 znašala nekje 14.000 EUR. Če predvidimo, da povprečno gospodinjstvo s sončno elektrarno, po še trenutni uredbi, prihrani nekje 165 EUR mesečno (1.980 EUR letno), lahko prihranki v celi življenjski dobi naprave, ko odštejemo strošek investicije, zakonsko določene prispevke, stroške zavarovanja in vzdrževanja, znašajo preko 35.000 EUR. Glede na trenutne cene elektrike skupaj z vsemi dajatvami (0,17 EUR/kWh), je odplačilna doba 11 kW sončne elektrarne v povprečju 7 let, kar je, kljub manjšim subvencijam, približno enako obdobje kot pred letom 2021.
V primeru dviga cen električne energije, kar nem napovedujejo v prihodnje, bodo prihranki s sončno elektrarno, kljub spremembi uredbe o samooskrbi z električno energijo, še vedno takšni, da bo investicija za potrošnike zanimiva in smotrna.
Izračun cene sončne elektrarne je smiselno preveriti pri različnih ponudnikih sončnih elektrarn na ključ. V kolikor gre za energijsko potratnejši objekt, treba predvideti dodatno porabo ter načrtovati večjo sončno elektrarno.
Stroški 11 kW sončne elektrarne v 30 letih delovanja
Cena sončne elektrarne, 11 kW, montaža na ključ (brez subvencije, 9,5% DDV)
14.000 EUR  
Mesečni stroški dajatev, ki ostanejo na položnici (15 EUR mesečno)
5.400 EUR  
Stroški zavarovanja, vzdrževanja, (150 EUR / letno)
4.500 EUR  
SKUPAJ
23.900 EUR  

 

Donos sončne elektrarne 11 kW, 30 letno delovanje
Sončna elektrarna, 11 kW, predviden donos
59.400 EUR  
Cena sončne elektrarne z montažo na ključ (BREZ SUBVENCIJE) + ostali stroški delovanja
23.900 EUR  
SKUPAJ DONOS SONČNE ELEKTRARNE
35.500 EUR  
Comments are closed.