Cerkve nad Ljubljanskim barjem ?>

Cerkve nad Ljubljanskim barjem

CrnaVas_PlecnikZ vrha osamelca lahko na vzpetinah nad Ljubljanskim barjem opazujemo skoraj 30 cerkev in vsaka od njih bi lahko o sebi ali svetnikih, ki so jim posvečene, povedala marsikaj zanimivega. Prepoznavna in zanimiva je Cankarjeva bela nevesta na Trojici s skrivnostnim žuborenjem jezera za glavnim oltarjem, obdana z zidcem, na katerem si Cankar »prisluži« šolanje v Ljubljani, cerkev sv. Miklavža, zaščitnika čolnarjev na Kurenu, spreobrnjenega sv. Pavla s Hriba, ki se hodi nekdaj ženit k zavetnici kmetov sv. Marjeti v Borovnico in nehote dà Borovničanom ime coklarji, cerkev sv. Marije na Žalostni gori, kateri gradnji nasprotujejo bistriški kartuzijanci in je zgrajena z donacijam krajanov, predvsem zdravnika Franca Kovača, cerkev sv. Ane na vrhu hriba Šentan, kamor za vozom teče Cankarjeva Francka s Klanca, večkrat oropano in izpraznjeno cerkev sv. Lovrenca levo od Podpeči ali malo romarsko cerkev sv. Tomaža na Planinci, ki jo leta 1942 požgejo Italijani, domačini pa končno  obnovijo šele leta 1989.

DSCN7981Z malo več truda lahko vidimo tudi cerkev Marijinega obiskanja na Cankarjevem vrhu nad Ljubljano, na severnem delu osamelca pa cerkve v Mali (sv. Lenart) in Veliki Ligojni (sv. Jurij), na Samotorci (sv. Mohor in Fortunat) in v Smrečju (cerkev Marijinega vnebovzetja), v Sinji Gorici pa edino cerkev na Slovenskem posvečeno zaščitniku čebelarjev sv. Jobu.

CERKVE Z NJIHOVO ODDALJENOSTJO (ZRAČNA RAZDALJA)

 1. cerkev sv. Trojice nad Vrhniko (3,7 km)SvTrojica_Kuren
 2. cerkev spreobrnjenja sv. Pavla na Hribu (4,1 km)
 3. cerkev sv. Antona puščavnika v Verdu (3,6 km)
 4. Grad Bistra (Kartuzijanski samostan) (2,9 km)
 5. cerkev sv. Marjete v Borovnici (6,5 km)
 6. cerkev sv. Miklavža v Paku (4,4 km)
 7. cerkev sv. Jakoba v Blatni Brezovici (0,5 km)
 8. cerkev sv. Marije na Žalostni gori pri Preserju (4,5 km)
 9. cerkev sv. Jožefa v Kamniku pod Krimom (5,9 km)
 10. cerkev sv. Tomaža na Planinci (8,5 km)
 11. cerkev sv. Ane nad Podpečjo (6,4 km)
 12. cerkev sv. Lovrenca pri Jezeru (7,5 km)
 13. cerkev sv. Marjete v Črni vasi (13,5 km)
 14. cerkev sv. Martina Notranjih Goricah (4,7 km)
 15. cerkev Marijinega obiskanja na Rožniku (14,1 km)
 16. cerkev Povišanja sv. Križa v Bevkah (1,7 km)
 17. cerkev sv. Antona puščavnika na Brezovici (7,8 km)
 18. cerkev sv. Lovrenca v Dragomeru (6,3 km)
 19. cerkev sv. Janeza na Logu (4,5 km)
 20. cerkev sv. Lovrenca na Polhograjski gori (11,5 km)
 21. cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Koreni (8,0 km)
 22. cerkev sv. Mihaela v Samotorici (8,3 km)
 23. cerkev sv. Lenarta v Mali Ligojni (2,9 km)
 24. cerkev sv. Jurija v Veliki Ligojni (3,2 km)
 25. cerkev sv. Treh Kraljev na Vrhu Treh Kraljev (11,5 km)
 26. cerkev sv. Joba v Sinji Gorici (1,1 km)
 27. cerkev sv. Miklavža na Kurenu (5,8 km)

IT09_5_cerkve_mini

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.