Poti okrog Blatne Brezovice ?>

Poti okrog Blatne Brezovice

IT00_9_Širše_Mapa_Trase_v1V okolici Blatne Brezovice ali čez samo vas je speljanih že nekaj kolesarskih in sprehajalnih poti, nekaj pa jih je v načrtu v obdobju med letoma 2017 in 2022. Poleg Bobrove učne poti se lahko sprehodimo po slovenskem odseku Jakobove romarske poti ali po sosedski Bevški učni poti, ali pa se s kolesi zapeljemo po medobčinski (lokalni) kolesarski poti L034.

OBSTOJEČE POTI:

Kolesarska pot L034 je sicer lepo označena s smernimi tablami, ob poti pa (še) ni nobene informacijske table.

NAČRTOVANE POTI:IT00_sl1

Poti bodo večinoma speljane po obstoječih in večinoma solidno vzdrževanih kolovozih, le manjši del poti (kakšne tri kilometre) pa bo treba urediti v celoti, saj bodo speljane po travnikih ali stezah. Marsikje se danes poti končajo pri kakšnem preglobokem ali preširokem osuševalnem kanalu, zato bo treba na teh delih zgraditi brvi. Na zemljevidu na so te poti označene kot neprevozne za kolesa.

Marsikakšno pot bo treba le označiti smernimi tablami in postaviti kakšno informacijsko, nekaj poti pa predstavlja malo večji zalogaj, pa ne stroškovni ampak lastninski, saj poti, ki potekajo po zasebnih zemljiščih še niso usklajevana z lastniki (tako bo tudi precej verjetno, da bodo nekateri deli poti speljani tudi malo drugače).

C. Ribiški dom–Račje mlake. Pot se začenja pri Ribiškem domu. Po ozki asfaltni cesti pripelje do krajevne ceste Vrhnika–Blatna Brezovica, jo preči in po malo širši vaši asfaltni cesti pripelje do cerkve sv, Joba v Sinji Gorici, edine v Sloveniji (!) posvečene temu svetniku. Do prvega odseka se je treba vrniti po isti poti (nekdanja steza pod cerkvijo po žledolomu ni več prevozna), zavije levo na kolovoz. Nekaj sto metrov je slabšega, ko pa pot pripelje na Barje, je kolovoz že zelo dober, zlasti od dela, ko z leve pripelje makadamska cesta od krožišča v Sinji Gorici. Na tej cesti pot zavije desno. Načrtovani odsek zaključimo, ko z desne pripelje kolovoz iz Blatne Brezovice (D). Dolžina načrtovanega odseka je 2,6 km, višinska razlika pa je zanemarljiva. Ob poti je treba postaviti le usmerjevalne in informacijske table ter na krajšem odseku (100 m) stresti nanjo kakšen kamion peska.

IT00_sl2D. Račje mlake. Pot se začenja pri Športnem parku v Blatni Brezovici, nato na krajevni cesti Blatna Brezovica–Sinja Gorico zavije levo na klesarsko pot L034, že po 250 metrih, takoj za prvim mostom, pa se od L034 odcepi desno. Po dobrem kilometru se z leve strani priključi kolesarska pot iz Sinje Gorice (C), po nekaj metrih ostro zavije desno in vodi do asfaltne ceste, ki pripelje z leve strani po nadvozu čez avtocesto iz Drenovega Griča. Pot zavije desno in se zaključi pri prvem razcepu. Dolžina načrtovanega odseka je 3,0 km, višinske razlike pa ni. Ob poti je treba postaviti le usmerjevalne in informacijske table.

IT00_sl3E. Drenov Grič–Log. Pot se začenja pri razcepu poti (D, F, G) in vseskozi pelje ob avtocesti, tudi mimo cestninske postaje na Logu, in se konča, ko z leve pripelje asfaltna cesta z Loga.. Dolžina načrtovanega odseka je 3,2 km, višinske razlike pa ni. Ob poti je treba postaviti le usmerjevalne in informacijske table.

F. Mali Mah. Pot se začenja pred Športnim parkom v Blatni Brezovici, metrov pelje po Bobrovi poti, pri prvem razcepu pa zavije desno. Preči potok Zrnico, zavije ostro desno in se (sedaj) konča pri osuševalnem kanalu. Pred kanalom zavije desno na komaj opazen kolovoz, kmalu za tem, ko kanal prečita dve betonski prekladi kmalu pa zavije še enkrat desno po s travo zaraščenem kolovozu. Po dobrih sto metrih se priključi na dober kolovoz, zavije levo in se konča v razcepu poti (D, E, G). Dolžina načrtovanega odseka je 2,8 km, višinske razlike pa ni. Na poti je treba povsem urediti 300 metrov poti (travnik, steza ali zaraščen kolovoz), nasuti nekaj kamionov peska na obstoječe kolovoze ter postaviti usmerjevalne in informacijske table.

G. Mali plac. Pot se začenja pri razcepu poti (D, E, F) in vodi v smeri proti Bevkam po na novo asfaltirani cesti. Kmalu za mostom čez osuševalni kanal naredi pot krajši »skok« do Jurčevega šotišča in nazaj). Pred vasjo pot ostro zavije levo na makadam, ki se konča pri informacijsko tablo Mali plac. Od table je pot speljana po lepi gozdni poti mimo visokega barja do asfaltne ceste Log–Bevke. V načrtu sicer pot preči glavno cesto in po (komaj vidnem) kolovozu pod cesto (in čez en manjši graben brez brvi) pripelje do Športnega parka v Bevkah, priporočamo pa, da zavijete desno na asfaltno cesto, pri prvem odcepu (tabli za Športni park in L034) pa levo in pot končate pri Športnem parku (d).

IT00_sl4

H. Po Barju: Bobrova pot–Ribiški dom. Pot po Barju bo povezala Športni park v Blatni Brezovici oziroma Bobrovo pot z Ribiškim domom in načrtovanim športno–turističnim centrom pri Kotnikovih bajerjih. Pot je kratka, a zaradi tega, ker bo celotna trasa speljana po travnikih ali stezah v zasebni lasti, verjetno nekoliko problematična. Lastnikom zemljišč trasa še ni bila predstavljena, lastninske pravice (odkup, najem) pa tudi še ni urejena. Dolžina načrtovanega odseka je 1,3 km, višinske razlike pa ni. Povsem je treba (na novo) urediti celotno pot (travnik, steza ali zaraščen kolovoz) in postaviti usmerjevalne in informacijske table.

I. Po Barju: Bobrova pot–Učna pot Bevke. Pot po Barju bo povezala turistični pešpoti, Bobrovo por in Učno pot Bevke. Pot je kratka (1,5 km), a zaradi tega, ker bo trasa večinoma (0,8 km) speljana po travnikih ali stezah v zasebni lasti, verjetno nekoliko problematična. Lastnikom zemljišč trasa še ni bila predstavljena, lastninske pravice (odkup, najem) pa tudi še ni urejena. Dolžina načrtovanega odseka je 1,5 km, višinske razlike pa ni. Povsem je treba (na novo) urediti 800 metrov pot (travnik, steza ali zaraščen kolovoz), nasuti nekaj kamionov peska na obstoječe kolovoze ter postaviti usmerjevalne in informacijske table.

IT00_sl5

Comments are closed.