Bobrova pot ?>

Bobrova pot

Jakob_48Kolesarska in sprehajalna Bobrova pot nas vodi po obrobju barjanskega osamelca Blatna Brezovica, ki se v najvišji točki nad Barjem dviguje komaj 35 metrov. Pot je speljana mimo večina vaških zanimivosti, od cerkve sv. Jakoba (mimo cerkve in naprej čez vas je speljana tudi slovenska Jakobova pot), ki so jo bistriški menihi želeli zgraditi na vrhu hriba, pa so domačini gradbeni material vedno znosili nazaj na Barje, vaške kapelice s poslikavami poznanega cerkvenega slikarja Simona Ogrina, do poslopja nekdanje Ljudske šole in številnih zanimivih drugih zgradb kmečke arhitekture, od lesenega svinjaka in svinjske kuhinje do senikov, kozolcev in tipičnih pritličnih domačij z ohranjenimi povsem lesenimi ostrešji.

Na Barju se bomo seznanili z zanimivo koliščarsko zgodovino, saj so bila tu v bakreni in delu bronaste dobe številna kolišča ter z zanimivim rastlinjem, tudi z zdravilnimi zelišči, in živalstvom. Na sedemkilometrski poti nam bo v pomoč osemnajst informacijskih tabel

      S. Poti okrog Blatne Brezovice

 1. Bobrova pot (začetna tabla);
 2. Kamenodobni tabor in kolišče Njiva;
 3. Kolišča in drevaki med Blatno Brezovico in Bevkami;
 4. Kmečka arhitekturna dediščina;
 5. Kolišče za mežnarjem, koliščarske obrti;P3_BB_svinjska_kuhinja3
 6. Cerkev svetega Jakoba apostola;
 7. Sveti Jakob Apostol / Jakobova pot;
 8. Barviti travniki pod Blatno Brezovico;
 9. Cerkve nad Ljubljanskim barjem;
 10. Kozolci;
 11. Vaška sakralna dediščina;
 12. Bobrova pot (začetna tabla);
 13. Blatna Brezovica – vas;
 14. Gasilstvo v Blatni Brezovici, zgodovina gasilstva;
 15. Natura 2000 in živalstvo Ljubljanskega barja;
 16. Kolišče Lipovec, tkalstvo;
 17. Kolišča Stara gmajna in Hočevarica, kolo, drevaki, loki;
 18. Prehrana in oblačila koliščarjev.


Bober_Tabla_Koncna_levoBober_Tabla_Koncna_desnoSmer poti nam bo kazal bober, nekdaj značilen prebivalec zamočvirjenega barja, ki nas bo seveda spomnil na Jalnovo trilogijo Sam, Rod in Vrh s skupnim naslovom Bobri (1942–43), v kateri nam duhovnik iz bližnjih Notranjih Goric in predvsem mladinski pisatelj Janez Jalen (1891–1966) slikovito in idilično predstavi življenje koliščarjev pred več kot 4.000 leti.

Comments are closed.